KE Pump & VVS AB
Box 104
136 22 HANINGE

Telefon: 08 - 798 60 05
 Fax: 08 - 798 60 42
Mobil: 070 - 372 32 25
info@kepump.com

Fjärrvärme- & pumpinstallationer
                                                      i Storstockholm!


KE Pump & VVS AB utför nyinstallation och service av värmeanläggningar. Vi vänder oss till fastighetsbolag, industriföretag, kommuner, förvaltningsbolag m.fl. i Storstockholm och Uppsala.

I företaget finns lång branscherfarenhet och gedigen kompetens. Sedan företaget startades 1992 har vi byggt upp ett bra samarbete med många kunder som återkommande anlitar oss.

Välkomna att kontakta oss för offert eller om Ni har några frågor!