KE Pump & VVS AB
Box 104
136 22 HANINGE

Telefon: 08 - 798 60 05
 Fax: 08 - 798 60 42
Mobil: 070 - 372 32 25
info@kepump.com

Tjänster


Värmeanläggningar
Vi utför i första hand fjärrvärmeinstallationer och service av fjärrvärmeanläggningar. Vi arbetar såväl med flerbostadshus som med offentliga byggnader (skolor, dagis m.m.) och industrifastigheter.

Pumpinstallationer
Vi utför nyinstallation och service av i första hand cirkulationspumpar för värmeanläggningar. Vi är specialister på Grundfos pumpar.